ucho
ucho Top50 ucho
endmenu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


I. Wstęp

 1. Serwis Top50 Gry, jest udostępniany przez firmę alias.net Marszałkowski Jędrzej, ul. Bagienna 2, 98-200 Sieradz, zwaną dalej usługodawcą zgodnie z niniejszym regulaminem.

II. Członkowstwo w topliście
 1. Do toplisty można dodawać strony WWW mieszczące się w kategorii `gry internetowe oraz strony im poświęcone`. Wymogiem jest button top50.com.pl umieszczony na głównej stronie członka toplisty, tak by zliczał poprawnie statystyki.
 2. Button ten nie może być w żaden sposób ukrywany. Za ukrywanie uznajemy między innymi `przewijanie`, umieszczanie na samym dole strony, umieszczanie między kilkunastoma innymi buttonami. Button powinien być umieszczony w widocznym dla użytkowników miejscu, możliwie blisko góry strony.
 3. Zabrania się modyfikowania kodu buttona udostępnianego przez toplistę w szczególności: wpływania na rozmiar buttona czy jego widoczność, czy na rozmiar i widoczność strony toplisty otwieranej po kliknięciu buttona.
 4. Podany tytuł i opis strony muszą być zgodne z faktyczną zawartością strony. Powinny być wolne od błędów, literówek, posiadać poprawną interpunkcję i styl, poprawnie zapisane polskie znaki.
 5. Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek skryptów czy innych metod nieuczciwe nabijających punkty, pozycję na topliście, etc.
III. Korzystanie z toplisty
 1. Użytkownicy głosują na gry na topliście wchodząc na nią poprzez kliknięcie na button toplisty na stronie członka toplisty.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z toplisty przeglądając gry i strony, wchodząc na nie, wyszukując, czytając newsy i komentarze.
 3. Użytkownicy mogą oceniać gry i pisać komentarze. Aby uniknąć spamu i nabijania ocen wprowadzono mikropłatność SMS w kwocie 61gr brutto (SMS obsługiwany przez Dotpay, dostępny w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi). Komentarze winny być pisane zgodnie z zasadami kultury oraz netykiety.
IV. Dane osobowe
 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez usługodawcę.
 2. Przetwarzane są adresy email obowiązkowo podawane przy rejestracji, oraz wszelkie dane wpisane przez usługobiorcę w innych formularzach. Przetwarzane są także oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej oraz każde połączenie usługobiorcy z usługą, pobierane automatycznie z jego przeglądarki internetowej.
 3. Przetwarzane dane są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, w szczególności do identyfikacji usługobiorcy.
 4. Usługodawca chroni dane osobowe usługobiorcy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym nie ujawnia ich osobom trzecim, chyba, że jest to niezbędne do funkcjonowania usługi.
 5. Usługobiorca ma prawo do edycji swoich danych osobowych lub usunięcia ich w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi. Usługodawca udostępnia do tego celu panel profilu użytkownika, dostępny pod adresem:
  http://top50.com.pl/index.php?a=user_cpl
 6. Firmy obsługujące proces płatności mogą wymagać od usługobiorcy podania danych osobowych i przetwarzać je zgodnie z ich własnymi regulaminami. Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych tym firmom, nie przetwarza danych przez nie zbieranych i nie ponosi odpowiedzialności za ich politykę ochrony danych osobowych.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w procesie rejestracyjnym, oraz aktualizowania ich, jeżeli ulegną zmianie.

V. Postanowienia końcowe
 1. Nikt nie ma prawa domagać się świadczenia usług przez usługodawcę. Ten zastrzega sobie prawo do odmówienia i/lub zablokowania dostępu do usługi, szczególnie, choć niewyłącznie, w przypadku złamania niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego organu, nie powoduje nieważności żadnego z pozostałych postanowień regulaminu.
 3. Usługobiorca może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną przez usługodawcę, przesyłając ją pocztą elektroniczną na adres admin@top50.com.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.